Завідувач відділення - Іванішин-Гайдучок Л. Г.
Телефон: (032) 242-78-97

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Освітня програма «Фармація, промислова фармація», кваліфікація – фармацевт
Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр, бакалавр
Форма навчання – денна