Завідувач відділення: к. мед. н. Щепанський Ф. Й.

Телефон: (032) 242-79-08

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія

Освітня програма «Стоматологія», кваліфікація – гігієніст зубний

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр

Форма навчання – денна