Телефон відділення: (032) 242-98-35

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство
Освітня програма «Сестринська справа», кваліфікація – сестра медична.
Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр, бакалавр.
Форма навчання – денна
.