Завідувач відділення: к.м.н. Брейдак О. А.

Телефон: (032) 242-98-35

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство
Освітня програма «Лікувальна справа», кваліфікація – фельдшер.
Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр.
Форма навчання – денна.