Завідувач відділення: Гайдучок О.І. 

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія

Освітня програма «Стоматологія ортопедична», кваліфікація – технік зубний

Ступінь освіти –  фаховий молодший бакалавр

Форма навчання – денна